Władze Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach w likwidacji:

 

Rektor: dr Jan Waluszewski

 

Kanclerz: Paweł Gągorowski

 

Likwidator: Gerard Osaica

 

Rada założycieli - organ kolegialny w składzie:

 

Michal Chaloński - przewodniczący Rady Założycieli
Jarosław Kusto - sekretarz
Ryszard Długoszewski - członek
Kazimierz Gałęza - członek
Zbigniew Morawiecki - członek
Janusz Rudnicki - członek
dr Jan Waluszewski - członek